Mons & Partners

Payroll Training PDF Afdrukken E-mail

Mons & Partners geeft cursussen op het gebied van loonheffingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid in samenwerking met Kluwer Financieel Management, Markus Verbeek Praehep en de NOAB. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons of de betreffende onderwijsinstelling.

Basiskennis Loonadministratie (BKL)
De opleiding Basiskennis Loonadministratie (BKL) maakt u wegwijs op het terrein van arbeidsrecht en sociale- en fiscale regelgeving. Na het afronden van deze opleiding kunt u deelnemen aan het officiële examen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

Praktijkdiploma Loon- en Salarisadministratie (PDL)
Het Praktijkdiploma loon- en salarisadministratie is bedoeld voor iedereen die nu of in de toekomst de (mede)verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de salarisadministratie binnen een onderneming, en/of een administratie- c.q. accountantskantoor. Na het afronden van deze opleiding kunt u deelnemen aan het officiële examen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

PDL Update
De in de afgelopen jaren veelvuldig gewijzigde wet- en regelgeving heeft aangetoond dat het onderhouden van uw kennis noodzakelijk is om het niveau van uw PDL-opleiding te behouden. Denk hierbij aan regelingen zoals kinderopvang, verlof, verzuim, levensloopregeling, WIA, werkkostenregeling en CAO-specifieke bepalingen.
Met de PDL Update heeft u de gelegenheid om met gelijkgestemden uw kennis op peil te houden.

Vakopleiding Payroll Services (VPS)
De Vakopleiding Payroll Services (VPS) is het eerste vervolg op de PDL-opleiding. Als vervolgopleiding bouwt de opleiding voort op de vakinhoudelijke modules gericht op kennis van fiscaliteiten, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Daarnaast wordt de basis gelegd voor kennis op het gebied van human resource-beleid, financiële administratie en communicatie. Zo wordt uw huidige vakkennis verder uitgebreid en versterkt. Na het afronden van deze opleiding kunt u deelnemen aan het officiële examen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.


Mons & Partners is op het gebied van opleidingen business partner van:

 

Kluwer     Markus Verbeek Praehep    NOAB

 
Precision in Payroll mons en spek
Landjuweel 22, 3905 PG Veenendaal  |  Postbus 171, 3900 AD Veenendaal  |  T: 0318-860315  |  E: info@monsenpartners.nl
© 2016 Payroll advise, Payroll training, Payroll solutions: Mons&Partners